VÄGAR ATT BESTÄMMA ÖVER SIN MORGON

En Svensk översättning av:

WAYS TO COMMAND YOUR MORNING.

Skriven av Jane Johnson – Grundare av Ecclesia Framework.

Det är inte en fast ordning som ska följas på ett religiöst sätt , utan några vägar du kan använda dig av, ledas av din ande, och överväga om det är din glädje och önskan .

Det är okej att önska , men det måste kollas upp mot himlens ritning.

(psalmerna berättar att GUD bevilja ditt hjärtas önskningar).

Du kan beordra ATMOSFÄREN runt dig att vara positiv, så att du har kontrollen, och inte TVÄRTOM  ( du tar kontrollen då! ).

Gå in genom Jesus porten, sedan in i din första kärlekens grind (bekräftar att Jesus är din första kärlek), och engagera dig  intimt, där önskan tar dig, t.ex : Dansgolvet, din trädgård, Guds trädgård, nådens tron ,etc,..

Expandera din ande över din själ och din kropp, så din anda reglerar , och be om den ska vara i linje med himlens ritning.

Söker dagligt mandat :  vilket kommer från din ande ( detta kan komma under dagen , när du interagerar med världen).

Läs: Hitta ditt dagligt mandat sida.

TRASSLA IN med  Guds 7 ande, ständigt engagera Visdom och Visdoms tjänarinna under dagen, då lever du ut ur himmelens källa , och bosatta dig där. (inte poppar i nu och då).

Nysätta dina Kronor ( t.ex : krona av smörolja , glädje, ära, liv ) , och återställ  allting borttagna från dig , fienden känner igen dig genom antalet  kronor du äger . ( Läs : Engagera kronorna sidan).

Gå till din BERG och regera på din tron i vila med Jesus på din sida.  Regera över dina Berg av Hälsa , Jobb , Ekonomi, familj, skrolla, situationer där du har ett mandat till, etc. Du kan bemyndiga änglarna att bevaka dina berg då kan du få vila i säkerhet .

Du är över fienden, så FRUKTA INTE NÅGOT ONT.

Förvänta dig ett MIRAKEL, eftersom tron är nyckeln till allting. Inte Njuta för mindre.  Du skapades för att ha herravälde över jorden . (Gen 1, 2).

Hedra , välkomna ,lyssna och befalla änglar, som din ande leder . Änglarna kommer i två och de står alltid bakom dig , så du inte dyrkar dem.

Be om att din själ ska bli ÅTSKILD från din ande , så att småningom kan de blir en , när själen är i linje med andan . DETTA ÄR DEL AV att VARA OBUNDEN från jorden , så din anda är fri att styra över din själ. Din själ vill hålla dig intresserad av jordiska saker, upptagen att överleva.

Inrama en KRÅNGELFRI mirakel välsignad dag med rik himmel tid , där är du  väldigt produktiv utan ansträngning.

Ge tillåtelse för din ande att komma in i NATTVAKT så att du kan lösa in den tiden du sover genom att befria din ande att engagera himlen.

Ta reda på dina PORTEN för att upptäcka om någonting försvagad , t.ex : tro, hopp, Herrens fruktan, vördnad – kan befalla änglar att skydda dina porten ( Läs Porten sida : gateways page).

Ställ önskan att gå högre varje dag , mer och mer hungrig för rättfärdighet, och engagera RIK TID.

Eftersom ditt samvete är skarpare , var medveten under dagen om saker som måste hanteras snabbt in i himmelens domstolar, att komma överens med anklagaren. VI  KAN INTE BARA BESTÄMMA ÖVER VAD SOM HELST.

Erbjud dig som ett levande offer , och lägg ditt hjärta på altaret. Inrama andens frukter – kärlek , fred, glädje, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, och självkontroll.

(Dessa kan nås genom eldande stenar).

Skina ditt ljus på områden  där du regerar : dina berg /din kallelse.

HÄNGA ÖVER NÅGOT:  din stad , familj, (ett av dina kungliga Berg ),  bygg ett näste i Livets träd.

Den handelsplats dokument är bra att gå igenom ,och se om din ande identifierar sig med allting som behöver hantera i domstol.

Gå i de SEGRAR du har fått från DOMARNA och förstärka dessa segrar.

Se flera sidor om Går framåt från Herren till Konungen och Obunden när du känner dig ledd av Himlen.


Översättning: Hanitra Nilsson

Översättning auktoriserad av : Jane Johnson /Grundare av Ecclesia Framework.