STÖTESTEN MOT TILLGÅNG TILL HIMLEN

November 16, 2015 / JANEJOHNSONORCHARD.

En Svensk översättning av : STUMBLING BLOCKS TO                                                                ACCESSING HEAVEN.

Skriven av Jane Johnson – Grundare av Ecclesia                                                                                      Framework.

Ett av mina långvariga mandat från Herren har varit att ta bort stötestenar ur Guds folkets vägen.

Här är några Stötestenar jag har  urskiljt i de himmelska dimensioner som kan  hindra människor att komma in helt och hållet i det heligast av de heliga.

Människofruktan

Rädsla för hädelse

Rädsla för saker som inte finns i bibeln eller som avslöjas av nuvarande lärare.

Rädsla för att vara fri i tanken, och ha tro som ett litet barn.

Brist på godhet – Att säga det är Okej för församlingen att uttrycka sig som den vill , då saknas den bibliska /himmelska ritningen .

Rädsla för brist på  gemenskap  – och  håller fast vid gamla vinsäckar och gammalt mandat.

Bedriva handel på fel grund, kan till och med gå till en kyrka, som inte är byggd på goda principer.

Fastnar vid gamla mandat / serviceområden.

Tror att du inte är värdig att ge till någon, eller, Jag ska  ge när jag vet mer.

Alltid villja rena sig och aldrig känna sig  tillräckligt bra.

Motsträvighet att förändras – Alltid gjort det på ett visst sätt , funkar inte.

Girighet – Vill ha välsignelsen för våra egna omständigheter.

Döv och dumb anda orsakad av att känna sig bekväm, ha en fast tankegång, och inrätta läger på ett ställe på andligt sätt.


Översättning: Hanitra Nilsson

 Översättning auktoriserad av  : Jane Johnson – Grundare av Ecclesia                                             Framework.