STÖTESTEN – ATT UTVECKLAS I DE HIMMELSKA

STÖTESTEN – ATT UTVECKLAS I DE HIMMELSKA

DIMENSIONERNA.

En översättning av ” STUMBLING BLOCKS – PROGRESSING IN THE

HEAVENLY REALMS”

Skriven av Jane Johnson – Grundare av Ecclesia Framework.

(Några andra , har jag sett, nyligen).

TRON HANDLAR OM INTIMITET / Förbereda bruden(Brud beredning) /helgelse, SNARARE herravälde eller DNA-transformation. ( Att röra sig bort från dödens skugga(Flyttar bortom dödens skugga).Vi är HELIGA.

VÄNTAR PÅ ATT BLI LEDD hela tiden, men att vara blind för(men inte ser) vårt korrupta sinne kan stänga dörrar(Gatewayer), så att vi (kommer inte ledas) inte leds i vissa riktningar, men vi ser inte(kanske inte inser) det.

Gud vill också använda församlingen (Kristi Kropp) ofta, och Han avslöjar inte allting direkt till oss, om vi inte hedra församlingen (Kroppen), genom att åtminstone överväga dess uppenbarelse.

Betyder inte att vi ska följa någonting utan att kolla upp det i himlen.

Jag ropar/ber för sanning(en) varje dag. Som en mogen Son kan vi känna för att göra vissa handlingar som vi kanske inte kan se eller förstå.

ATT INTE FÖRSTÅ TIDSLINJEN OCH ANDLIGA TID (ÅLDRAR) , så att vi vet inte om en vers i Bibeln är för nu eller inte.

INTE KORSA POLLINERA men stå fast i en stam, som verkar (VERKSAM) i en lägre ålder. Alla bågar fungerar vid en viss tidsålder, därför är de olika.

ATT INTE GE NÅGON UPPENBARELSE TILLBAKA TILL KROPPEN – Behålla för vinst/Copyrighting /eller så människor inte kommer att perverversa uppenbarelsen utan ordentlig förklaring.

Dialog och möten stoppar perversion, inte predika den på avstånd , och all uppenbarelse behöver uppdateras och snabbt , de blir alla ålderstigna , på det sättet kan böcker bli farliga.

ATT TJÄNA I KALLELSEN PÅ HELTID SÅ MAN BÖRJAR TA BETALT FÖR MATERIALET – förorsakar mycket falsk handel: så man får ett behov att behålla kurserna/samla in pengar, det kan stoppa folk som stiga till en högre kallelse som inte betalas.

Betalning gör så att man avlönar för att präster /lekmännen utför sin tjänst , då hamnar vi i experters famn , och inte det allmänna prästerskapet.

GÖR SAKER PÅ ETT LIKADANT SÄTT FÖR ATT UNDVIKA ÖVERVÄLDIGANDE , med andra ord: vill lära sig om Himlens Domstolar först, men himlen är inte linjär (mer spiral / multi-dimensionell) .

Går dit där liv, glädje, roligt är bra! Kan mena att operera i olika tidsåldrar.

BERG FÖRENAR när du går allt högre i tidsåldrar , så allting blir enklare, and rullar definieras i större, mer positiva termer och mindre jordiska.

Nya Himmelens termer, till exempel: lejon sitter med lammen. Se ord som fullständig hälsa, obegränsad tillgång ,Total rättvisa , fullständig sanning.

OM DU ÄR HELT SÄKER PÅ ATT DU ÄR LEDD AV GUD, SÅ TITTA PÅ DET

HÄR, DET KAN VARA DIN STÖTESTEN:

ÄR DU VERKLIGEN LED AV GUD? Av Jane Johnson

https://youtu.be/rMUJ4PwbcVc (på Engelska).

Här är SAMMA INFORMATION MED MER UTFÖRLIG FÖRKLARING:

Ett av mina långvariga mandat från Herren har varit att ta bort stötestenar ur Guds folkets vägen.

Här är några Stötestenar jag har urskiljt i de himmelska dimensioner som kan hindra människor att komma in helt och hållet i det heligast av de heliga.

Du kan välja två (2) (stycken) av dessa och försöka arbeta på dem denna vecka. Eller komma tillbaka till detta dokument för stöd.

Att dessa inför himmelens domstolar kan hjälpa dig att fortsätta framåt.

Titta på hur långt har du (än) har kommit och fira din utveckling så att du kan uppleva glädje.

Närmare Förklaringar

SJÄLVBELÅTENHET : kommer jag till det en dag , men den dagen kommer inte så ofta.

Att inte arbeta på våra SVAGASTE öppning utan att bara gå igenom samma öppningar. Ju mer som öppnas, ju klarare blir vår syn ock utveckling.

Överväldigad på grund av så många uppenbarelser som kommer .

Det passerar och vår hunger växer om vi förväntar oss mer. Vår IQ ökar av att gå in i himlen.

Inte vara villig att betala priset , eller bli distraherad av livet. Med fokus på intimitet, att göra saker under vila och lita på vår kallelse och vad vi är utvalda att göra . Det gör så att kostnaden känns mindre.

Tanken att vi måste se allting. Att höra och urskilja i andan är fortfarande giltig väg att gå med Gud.

Inte tillämpa kunskap genom att gå in i himlen . Detta leder till brist på förtroende, och hämmar vår syn , eftersom det blir vår främsta kunskap.

Att bli isolerad, och bara gå in i himlen på egenhand .

Att arbeta som en kropp hjälper verkligen. Att arbeta tillsammans hjälper oss på vägen så att vi kan bilda ett fönster för att förmedla allting till jorden. Ytterligare så är det en Biblisk princip.

Människofruktan, rädsla att bidra, om inte blir korrigerad, retad, eller bedöms.

Rädsla för människan kommer att bli en fälla”.

Vi är kraftfulla Guds söner, vi har rättighet att prata och att lära oss, men vi måste vara villiga att göra misstag.

Rädsla för hädelse– Jag kan gå fel (mer sannolikt att häda om du inte undersöka saker under öppen debatt, det minskar risken för hädelse).

Rädsla för att vara fri i tanken, och ha tro som ett litet barn.

Brist på godhet – Att säga det är Okej för församlingen att uttrycka sig som den vill , då saknas den bibliska /himmelska ritningen .

Rädsla för brist på gemenskap – och håller fast vid gamla vinsäckar och gammalt mandat.

Vi måste släppa det gamla för att bilda en ny gemenskap.

Bedriva handel på fel grund, kan till och med gå till en kyrka, som inte är byggd på goda principer.

Läs Negativa handels plattformar dokumentet.

Tror att du inte är värdig att ge till någon, eller, Jag ska ge när jag vet mer. Vi lär oss genom att ge.

Alltid villja rena sig. (Arbeta på vårt mandat och närma sig platser av intimitet, kan göras samtidigt). Balans är alltid att föredra.

Motsträvighet att förändras – Alltid gjort det på ett visst sätt , funkar inte. Tror att vi måste mötats ansikte mot ansikte i gemenskapen.

Vill ha välsignelsen för våra egna omständigheter – att inte hjälpa andra.

Att inte använda sig av auktoriteten – Vi är given och hålla tillbaka av rädsla för fienden. (När vi väl är säkra i vårt mandat, så törs vi ta auktoritet). I de himmelska dimensionerna, har djävulen inte rätt att agera.

Inte slösa med din auktoritet över välkänd ond ande, när den redan har besegrats i de himmelska domstolarna.

Känner inte igen de 9 rösterna i himmelens dimension, som vittnar om vår förmåga att gå) inför domstolarna, så man fruktar att gå inför domstolarna.

Väntar på Gud istället för att erkänna HAN väntar på att vi åtrår mer.

Inte bygga upp ditt andliga nog.

Tänker vi behöver förstå teologin och/eller vetenskapen först innan vi söker intimitet.

I det gamla testamentet hade fäderna aldrig en bibel – eller har fått några vetenskapliga lektioner.

Anställa experter för att gå in i i himlen eller driva rättsfall åt oss regelbundet istället för att lära oss att göra det själva .

En video : ”Akta dig för utlösning ” : BEWARE OF TRIGGERING

_____________________________________________________________________

Översättming : Hanitra Nilsson

Översättning auktoriserad av Jane Johnson / Grunder av Ecclesia Framework.